Hlavní stránka

GEODÉZIE ROUDNICE

GEODETICKÁ KANCELÁŘ

Pavel Kalista – Blanka Kalistová                                                                                                                           společnost

Nabídka

  • tvorba Geometrických plánů
  • vytyčení hranic pozemků
  • vytyčení staveb
  • tvorba mapových podkladů ( polohopis výškopis)
  • zaměření inženýrských sítí